Laboratorní míchadlo je svojí konstrukcí navrhnuto tak, aby umožňovalo míchání obsahu reaktoru bez přístupu vzduchu.

Většina standardně nabízených zařízení není funkční protože motor je umístěn mimo reaktor a proto dochází k prostupu vzduchu okolo hřídele. Naproti tomu naše míchadlo tímto nešvarem netrpí protože je celý mechanismus umístěn uvnitř jednoho bloku.

Otáčky míchadla je možné měnit standardním regulovatelným zdrojem napětí 0-12V. Přičemž závislost otáček na napětí je téměř lineární.
Design by PluNoTech